خرید و دانلود کتاب Lithic Technological Organization and Paleoenvironmental Change : Global and Diachronic Perspectives

[ad_1] هدف از این حجم گردآوری شده گردآوری تجزیه و تحلیل های مختلف برای اثبات چگونگی پاسخ جوامع در مقیاس کوچک به تغییرات محیط زیست-فسیلی بر اساس شواهد مربوط به فن آوری های لیتیک خود است. مشارکت ها یک گردهمایی بین المللی را برای تفسیر تغییرات در سازمان فناوری گردهم آورده اند – شامل طیف … ادامه

خرید و دانلود کتاب Chaotic, Fractional, and Complex Dynamics: New Insights and Perspectives :

[ad_1] این کتاب پویایی غیرخطی ، آشفته و کسری ، سیستم ها و شبکه های پیچیده ، همراه با تحقیقات پیشرفته در موضوعات مرتبط را ارائه می دهد. پانزده فصل – که توسط محققان برجسته ای که در زمینه پویایی غیرخطی ، آشفته و کسری و همچنین سیستم ها و شبکه های پیچیده کار می … ادامه