دانلود کتاب Word of Christmas Devotion: سفری از گهواره به تاج

[ad_1]

بگذارید وعده کریسمس شادی شما را تازه کند و قلب شما را تازه کند. برنامه خدا از آغاز جهان برای نجات مردم پسر خود عیسی بوده است. اما برای انجام این کار ، عیسی مجبور شد سفری منحصر به فرد داشته باشد. سفری که بابا قدر آن را می داند. او باید از کودکی می آمد ، از کودکی زندگی می کرد ، مرد بود و سپس مسیح را تحقق بخشید. اما این همه ماجرا نیست … با گذشت زمان ، عیسی دوباره می آید تا برنامه نهایی خدا را اجرا کند. این کریسمس هنگامی که تولد ، زندگی و آمدن عیسی را با روشی جدید بررسی می کند سفری از گهواره تا تاج آغاز می کند. شما را تشویق کنید تا برنامه اصلی خدا را که در داستان کریسمس ارائه شده است ، ببینید.

[ad_2]

منبع