دانلود کتاب Vampyre: ماه نو (کتاب 1) رمان.

[ad_1]

خارج از قلمرو انسان و به دور از نور خورشید ، ساختار پیچیده ای از دید بسیاری پنهان مانده است. در اینجا وال ، یک خون آشام که مسیر Vigilante را دنبال می کند ، خون می گیرد تا عدالت و راهی پیدا کند که بتواند خودش را صدا کند. دوست دختر او ، هنریک ، یک خون آشام دیگر ، به او می پیوندد و آنها به دنیایی از دسیسه ها کشیده می شوند که تهدید می کند دنیایی را که می شناسند خرد خواهد کرد.

[ad_2]

منبع