دانلود کتاب Unlonely: چگونه می توان کمتر تنها احساس کرد ، به زندگی ای که دوست داری متصل شد و زندگی کرد

[ad_1]

شما در احساس تنهایی تنها نیستید در دنیایی که بیش از هر زمان دیگری به هم پیوسته است ، درک اینکه چرا احساس تنهایی می کنید دشوار است. حقیقت این است که ، چه اجتماعی باشید ، چه تنها باشید ، چه برون گرا باشید و چه درونگرا ، تنهایی می تواند در برخی از مراحل زندگی ما بر همه ما تأثیر بگذارد. این راهنمای اندازه جیبی به شما کمک می کند احساسات خود را بشناسید و درک کنید و توصیه های عملی برای حفظ سلامت روحی و جسمی خود ارائه می دهد. از بهبود مراقبت از خود تا بهبود روابط ، این کتاب در اینجا است تا به شما کمک کند تنهایی را برای همیشه ترک کنید.

[ad_2]

منبع