دانلود کتاب Universalia 2020: شخصیت ها ، سیاست ها ، دانش ، فرهنگ در سال 2019

[ad_1]

سال 2019 را زیر نظر کارشناسان سپری کنید! در خبری که جنبش هشداردهنده ای پیدا می کند و در آن انواع مختلف اطلاعات با نوعی ماگما دیجیتال ، که غالباً شایعه و اخبار جعلی است ، برخورد می کنند ، گاهی برای خرید سهام زمان لازم است … برای تعمیق دانش خود در مورد اصلی وقت بگذارید خطوط تحقیق ، کاوش یا کاوش در زمینه های آفرینش هنری یا ادبی … به نوعی زمان آن است که با شارژ مجدد باتری با ورق زدن یک کتاب زیبا که عناصر ملموس مورد نیاز برای توسعه یک تحلیل شخصی واقعی را ارائه و آشکار می کند ، جدا شوید. .. با Universalia دوباره 2019 را کشف کنید!

[ad_2]

منبع