دانلود کتاب Tyrannosaurus Rex: کشف تصاویر و حقایق درباره Tyrannosaurus Rex برای کودکان!

[ad_1]

ما از بسیاری از فیلم هایی که T-rex اکران کرده اند می دانیم و پارک ژوراسیک دوست دارد این دایناسورها را نشان دهد. اما آنها واقعاً چه شکلی بودند؟ دانشمندان درباره Tyrannosaurus Rex چه می دانند؟ اگر فرزند شما T-rex را دوست دارد ، اطلاعات این کتاب را دوست خواهد داشت!

[ad_2]

منبع