دانلود کتاب Tycho Brahe – ستاره شناس نوبل – تاریخچه نجوم از جمله شرح حال و اکتشافات Brahe

[ad_1]

این زندگی نامه جذاب Tycho Brahe به بررسی زندگی و کار یکی از برجسته ترین مردان تاریخ نجوم می پردازد ، از از دست دادن بینی در یک دوئل تا قلعه ای که وی به یک رصدخانه علمی تبدیل شد و برای افراد آگاه در سراسر جهان به مکه تبدیل شد. اروپا

[ad_2]

منبع