دانلود کتاب Twisted Fairy Tales: White Snow and the Seven Robots

[ad_1]

هنگامی که ملکه Evil Star ، سفید برفی را در یک غرق کشتی در یک سیاره جنگل دور می ریزد ، شاهزاده خانم شجاع با استفاده از دانش مهندسی خود ، سفینه شکسته را به یاران رباتیک تبدیل می کند! آیا او و دوستان مکانیکی خود راهی برای شکست ملکه ستاره برای همیشه پیدا می کنند؟

[ad_2]

منبع