دانلود کتاب Tunneling Asia 2000: مجموعه مقالات دهلی نو 2000

[ad_1]

مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی تونل زنی آسیا 2000. این مقالات موضوعاتی از جمله طبقه بندی توده سنگ ، تجزیه و تحلیل توده سنگ ، تونل بزرگراه و ذخیره سازی زیرزمینی و تونل گذاری مترو را پوشش می دهد.

[ad_2]

منبع