دانلود کتاب The Anunnaki Chronicles: The Last Secrets (ویرایش شده توسط جانت سیچین)

[ad_1]

جانت سیچین ، برادرزاده نویسنده ، که اکتشافات خود را سازماندهی کرد ، دور هم جمع شد: همه قسمت های با دقت انتخاب شده از تمام مناطق Chroniques که برای غنی سازی نامه ها ، مقالات و سخنرانی های منتشر نشده آمده بودند. مقدمه های زکریا سیچین برای هر یک از فصل هایی که وی در آن زمینه و چشم اندازهای کارهای جذاب خود را ارائه می دهد ، برای آشکار کردن مردی که پشت تئوری ها است کافی است. کتاب اول ، سیاره دوازدهم ، تأثیرات واقعی آنوناکی در تمدن سومر ، توضیح مدار نیبیرو که هیچ اخترفیزیک دان مورد سوال قرار نداده است ، پیش از تاریخ قاره آمریکا ، منشأ بیگانگان انسان مدرن و بسیاری دیگر از مکاشفه های دیگر کار. و چرا زکریا سیچین نتیجه گرفت که بشقاب پرنده های امروزی نشانه حضور بسیار نزدیک این “خدایان” آنوناکی برای ما است.

[ad_2]

منبع