دانلود کتاب Skull-Ranch 24 – Western: میراث داغ برای Doc Smoky

[ad_1]

مرد باید خوش شانس باشد! داک اسموکی با خوشحالی به خودش سوت زد. کاغذ را در جیب سینه جستجو کرد. نامه هنوز آنجا بود. چند هفته پیش یک سوارکار Pony Express به Skull Ranch آمده بود و خبر خوب را برای او آورده بود: او میراث کشاورزی را در Sonoito ، مکزیک به ارث برد. و حالا او می خواست میراث خود را به دست بگیرد. جاده غبارآلود پیش رو مانند یک خط بی پایان در آفتاب سوزان کشیده شده است. داک اسموکی ناگهان چشمانش را جمع کرد. جسدی در بوته خار وجود داشت!

[ad_2]

منبع