دانلود کتاب Silvia-Gold 104 – رمان عاشقانه: چیزی که هیچ کس نمی آموزد …

[ad_1]

آیا شایعاتی مبنی بر اینکه وی پشت سر همسر و بهترین دوستش رابطه دارد ، چیزی دارد؟ در ابتدا ، فولکر باور نمی کند ، اما فکر می کند چه مدت … بذر شک و تردید رشد می کند و فولکر به طور خودجوش تصمیم می گیرد یک روز قبل با او تماس بگیرد و برای تعجب سیمون به خانه برود. او با تعجب موفق می شود ، اما همسرش به طرز عجیبی عصبی به نظر می رسد.

[ad_2]

منبع