دانلود کتاب Shotcrete: پیشرفت های مهندسی

[ad_1]

مرجعی برای تکنسینها و پزشکان شاتکریت در مورد این روش قرار دادن بتن و دامنه وسیع آن برای سازگاری ، بهینه سازی و خطا. این متن پروژه های تحقیقاتی آزمایشگاهی را ارزیابی می کند و همچنین بر پیشرفت های نوآورانه در این زمینه تمرکز دارد.

[ad_2]

منبع