دانلود کتاب SHG ها در توانمندسازی فنی و اقتصادی زنان قبیله ای

[ad_1]

توانمندسازی زنان مسئله مهمی در توسعه ما است. بحث های زیادی در مورد تعریف و جنبه های عملیاتی توانمند سازی ، به ویژه توانمند سازی زنان انجام شده است. گروه های خودیاری آینده در هند به خوبی تعریف شده برای دستیابی به توانمندی در مناطق روستایی است. ما یک تلاش صادقانه برای تجزیه و تحلیل SHG ، یکی از ابعاد اصلی متمرکز بر توانمند سازی ، انجام دادیم. ما معتقدیم و امیدواریم که این کتاب برای دانشجویان ، کارگران رشته ، محققان و هر کس دیگری که به توانمند سازی زنان علاقه مند است بسیار مفید واقع شود.

[ad_2]

منبع