دانلود کتاب Seablue: هزینه بقا چقدر است؟

[ad_1]

ادواردو زندگی آرامی داشت تا اینکه طوفان دانیل از آنجا گذشت. او هرگز بیشتر عاشق نشده بود و به سختی باور داشت که با مجموعه عروسی همراه است و ماه عسل خود را در Seablue ، یکی از بزرگترین ماوراlantالنهرهای جهان می گذراند. در جای دیگر سائوپائولو ، جوانای روستایی با ایگور ، مرد بالغ تقریباً دو برابر سن خود رابطه داشت. ایگور می خواست با پیشنهاد ازدواج و بلیط اولین سفرهای انفرادی او را غافلگیر کند. آنها طی یک هفته راهی Seablue می شوند. اما آنها به شوخی های سرنوشتی که به طور غیرمنتظره ای کنترل زندگی جوآنا و ادواردو را به دست خواهند آورد و باعث می شوند دانیله و ایگور زندگی مشترک را یاد بگیرند و از موانع ناشی از تنهایی و درد از دست دادن عشق واقعی عبور کنند ، اعتماد نداشتند.

[ad_2]

منبع