دانلود کتاب Ron’sé: شجاع

[ad_1]

پس از یک فاجعه ویرانگر ، یک نوجوان شجاع تصمیم می گیرد سرنوشت شهر را به عهده بگیرد. به دلیل سن کم ، دوستانش او را جدی نمی گیرند و معتقدند او بسیار شجاع است. آیا او موفق خواهد شد ذهنیت دهقانان را تغییر دهد؟ ________ پس از یک فاجعه ویرانگر ، یک نوجوان شجاع تصمیم می گیرد مسئولیت سرنوشت شهر را به عهده بگیرد. از آنجا که او جوان است ، همسالان او را جدی نمی گیرند و معتقدند او بسیار نترس است. آیا او موفق خواهد شد ذهنیت دهقانان را تغییر دهد؟

[ad_2]

منبع