دانلود کتاب ROBOT 2017: سومین کنفرانس رباتیک ایبری: جلد 2

[ad_1]

این مجلدات “سیستم های هوشمند و پیشرفت در محاسبات” مقالات ارائه شده در “سومین کنفرانس رباتیک ایبری (ROBOT 2017)” را برجسته می کند. این کنفرانس که بین 22 تا 24 نوامبر 2017 در سویل اسپانیا برگزار شد ، بخشی از یک کنفرانس است که به طور مشترک توسط SEIDROB (انجمن تحقیق و توسعه رباتیک اسپانیا) و SPR (انجمن رباتیک پرتغالی) برگزار شد. این کنفرانس فعالیت های علمی و فناوری رباتیک در شبه جزیره ایبری را مورد توجه قرار می دهد ، اگرچه برای تحقیقات و نمایندگان سایر کشورها آزاد است. بنابراین ، بیش از 500 نویسنده از 21 کشور دارد. جلد ، پیشرفت های علمی و همچنین کاربردهای صنعتی رباتیک را با هدف ارتقا collabora همکاری های جدید بین صنعت و دانشگاه ارائه می دهد.

[ad_2]

منبع