دانلود کتاب Rhode Island: تصاویر و حقایق مربوط به Rhode Island For Kids را کشف کنید!

[ad_1]

رود آیلند یک ایالت کوچک است. این یک لکه روی نقشه است و بسیاری از مردم تمایل دارند از آن عبور کنند. آنها نباید این یک کشور کوچک است که در آن چیزهای بزرگی وجود دارد. چه نوع چیزی؟ فرزندان شما با خواندن این کتاب می توانند هر چیزی را یاد بگیرند. نگاهی بیندازید و ببینید رد آیلند چه پیشنهادی دارد.

[ad_2]

منبع