دانلود کتاب Retro Gamer Special 4/2020: 100 بازی برتر یکپارچهسازی با سیستمعامل

[ad_1]

100 بازی برتر یکپارچهسازی با سیستمعامل از 1960s تا 1995 را می توان در ویژه بازی Retro Gamer فعلی یافت. البته ، این یک انتخاب ذهنی تیم تحریریه است ، اما هر طرفدار بازی باید موارد مورد علاقه شخصی یا حداقل اسلاف خود را در آن کشف کند. بازدیدهای یکپارچه با جزئیات ، همه سیستم عامل ها و ژانرها را پوشش می دهند و از 100 تا 1 مکان سازمان یافته اند. به عنوان یک پاداش ، پیشکسوتان بازی مانند Anatol Locker ، Mick Schnelle ، Roland Austinat ، Stephan Freundorfer ، Michael Hengst یا Jörg Langer 60 مورد دلخواه نوستالژی بسیار شخصی را نشان می دهند. آخرین کار مرجع یکپارچهسازی با سیستمعامل!

[ad_2]

منبع