دانلود کتاب Red Mother Vol. یکی

[ad_1]

آخرین چیزی که دیزی قبل از بیهوش شدن می بیند ، کشیدن دوست پسرش به تاریکی است. پس از حمله ، وی در بیمارستان از خواب بیدار می شود و می فهمد که چشم وی به شدت آسیب دیده است و باید برداشته شود. هنگامی که چشم جدید مصنوعی پیدا می کند ، دیزی شروع به دیدن درخشش های قرمز وحشتناک پر از چیزهایی می کند – و افرادی که آنجا نیستند … حالا دیزی باید کنترل رمز و راز این چشم اندازها را باز کند زیرا کنترل را به دست می گیرد و شروع می کند تا او را به چیزی نمی فهمد … و ممکن است از این دنیا نباشد. نویسنده جرمی هاون (زیبایی ، قلمرو) و هنرمند دنی لوکرت (رگرسیون) سریال قرمز ترسناک مادر سرخ را ارائه می دهد که خطرات کمین شده در چشم و عواقب حفاری زیر سطح را برای یافتن حقیقت در زیر بررسی می کند.

[ad_2]

منبع