دانلود کتاب Red Mother Vol. دوم

[ad_1]

دیزی در پیشنهاد شغل خود للاند بلک مرموز را پذیرفت و راه جدیدی را برای کشتن شیاطین خود باز کرد – اما به سرعت متوجه شد که توطئه خطرناک بسیار عمیق تر از تصور او بود. همه جاده ها مستقیماً به مادر قرمز منتهی می شوند. و مادر قرمز مستقیماً به سمت دیزی می رود. نویسنده جرمی هاون (زیبایی ، قلمرو) و هنرمند دنی لوکرت (رگرسیون) قسمت بعدی این سریال فراموش نشدنی را ارائه می دهند که به زیر سطح واقعیت فرو می رود و وحشت هایی فراتر از چشم انداز ما را آزاد می کند. مادر قرمز شماره 5-8 را جمع می کند.

[ad_2]

منبع