دانلود کتاب mess را باز کنید

[ad_1]

در میان یک داستان پریان سورئال و کمدی اشتباهات کلاسیک ، داستان “واقعی” هفده ساله سی که بیدار می شود یک روز صبح به دو قسمت تقسیم می شود. وقایع و موقعیت های تکراری توسط صفحاتی با ریتمی کنایه آمیز و سریع مشخص می شوند که بین پیچ های کوچک در هم آمیخته شده اند. دقیقاً همانطور که هر C. به حیات خود می پیوندد ، و به ترتیب به چند ترکیب بی نهایت تقسیم می شود ، هر یک تمایل به دنبال یکپارچگی دارد بدون اینکه بداند چگونه گزینه های مشخص خود را کنار بگذارد. این یک نسخه پست مدرن از داستان تکثر بیکران جهان است.

[ad_2]

منبع