دانلود کتاب Les Trente Glorieuses: یک فوردیسم با لحن لیبرال قوی

[ad_1]

سی سال باشکوه: عبارتی که برای نشان دادن دوره از پایان جنگ جهانی دوم تا “شوک نفتی” 1973 به کار رفته است. اینها سالها رشد اقتصادی قوی برای همه به اصطلاح کشورها است. به ویژه برای کشورهای جنگ زده مانند فرانسه ، آلمان ، ایتالیا یا ژاپن ، بلکه همچنین برای ایالات متحده و کانادا. ابتدا در مورد فرانسه ، این عبارت برای برجسته سازی پدیده های تغییرات بزرگ نه تنها اقتصادی بلکه اجتماعی ، جمعیتی و فرهنگی نیز به کار رفته است. اوضاع در كبك و كانادا به طور كلی بخشی از همین جنبش است ، اما البته با ویژگی هایی كه جنبه های كمتر “بزرگ” آن زمان را نیز برجسته می كند.

[ad_2]

منبع