دانلود کتاب Face of Service: درسهایی در مورد تعادل و (عدم) لطف از Drag World

[ad_1]

بگذارید معروف ترین درگ کوئینز جهان با سبک صبور ، هوش و خرد خود ، شما را متحول و توانمند سازند. دست لطیف مادر Drag Mother شما را به زندگی باشکوه تری می رساند. مصاحبه با 20 هنرمند شامل همه نکات انگیزشی و کاربردی ، ترفندها و آموزشهای انگیزشی است که شما برای ایجاد اعتماد به نفس و ایجاد ترکیب خاص کاریزما به آنها نیاز دارید. ، منحصر به فرد ، عصبی بودن و ذوق. بنابراین غواصی کنید ، در غواصی درونی خود کاوش کنید و شادی ، عشق و خنده را به باند زندگی بیاورید!

[ad_2]

منبع