دانلود کتاب Der Bergdoktor 2021 – Heimatroman: در اعماق جنگل

[ad_1]

ده سال از وینزنز کروندر ، کشاورز بزرگ ، به یک انسان خوشبخت گذشته است. St. ، همراه با همسرش ماری و فرزندانشان. وی در یکی از زیباترین مزارع دره کریستوف زندگی می کرد و یک کوهنورد و شکارچی پرشور در سرزمین مادری خود بود. اوقات فراغت خود را با پسرانش در کوههایی گذراند که هیچ قله ای برای او خیلی بلند یا خیلی شیب دار نیست. سپس بزرگتر هنگام مسافرت در یک تور تصادف مهلک داشت. وینسنت علیرغم تصادف خود را مقصر دانست. ماری تنها چند ماه بعد بر اثر نارسایی قلبی درگذشت. وینسنت به الکل اعتیاد پیدا کرد و سرانجام یک شبه ناپدید شد. هیچ کس نمی داند چه اتفاقی برای او افتاده است. ناگهان مرد غفلت شده به طور ناگهانی در سرویس نجات کوهستان ظاهر می شود. به زودی روشن می شود: وینسنت برای جلوگیری از فاجعه دیگری بازگشته است!

[ad_2]

منبع