دانلود کتاب Der Bergdoktor 2020 – Heimatroman: منبع عشق

[ad_1]

اینا روزها چشمانش را باز نکرد و هیچ واکنشی به کلمات نشان نداد. خواب ، خواب و بهبود نیافته است. هنوز هم دکتر برگر ، جایی که بعد از سقوط جدی در “کلینیک کوچک” خود خوابیده بود ، مطمئناً به زودی از خواب بیدار خواهد شد. با این حال ، آنچه او نمی داند این است که آیا اینا می تواند وقایع دراماتیک منجر به سقوط او را به یاد بیاورد. او تقریباً می خواست این خاطره را حفظ کند. اما من مطمئن هستم که او س questionsال خواهد کرد و اجازه دروغ گفتن را ندارد …

[ad_2]

منبع