دانلود کتاب Der Bergdoktor 2018 – Heimatroman: آیا می توان مانند آوریل آن را تغییر داد؟

[ad_1]

هانی من بیمار است … Korbinian Trenkwalder نمی تواند در غیر این صورت رفتار تغییر یافته همسر جوان خود را توضیح دهد. هانی قبلاً باز ، خوشحال و پرانرژی بود ، اکنون خجالتی ، تک سلولی و مدام خسته است. او تقریباً بی ادبانه دقت خود را انکار می کند. تغییر حالات بر ازدواج آنها تأثیر می گذارد زیرا کوربیان نمی تواند آن را رقم بزند. پس از یک شکست ، سرانجام هانی دکتر را بدست آورد. همبرگر زن جوان را زیر و رو می کند. این تشخیص نه تنها برای هانی ، بلکه برای کوربیانیان یک شوک بزرگ است: او در یائسگی است – در سن بیست و نه سالگی!

[ad_2]

منبع