دانلود کتاب Der Bergdoktor 2017 – Heimatroman: قلب آنجا خونریزی می کند

[ad_1]

چهار سال بعد ، ازدواج آنجا و هارالد ونینگر هنوز بدون فرزند است. این تقصیر هارالد نیست و در آنجا نیز دلیل پزشکی برای بی فرزندی وجود ندارد. تلاش های دیوانه وار آنها برای بالاخره نوازش کودک رابطه آنها را خدشه دار می کند. عشق فقط طبق تقویم اتفاق می افتد. این زن که قبلاً بسیار سرحال بود ، بیشتر نگران می شود. دکتر. برگر به آنجا توصیه می کند صبور باشد و او را از غم و اندوه خود دور کند و به عنوان پرستار در مزرعه ای در آچن کگل استخدام می شود. کشاورز پیر گوندل موزر پس از سکته از یک طرف فلج شده و او به فوریت به کمک نیاز دارد. آنجا در ابتدا دوست دارد به موزرهوف بیاید – تا زمانی که راز خارق العاده ای را فاش کند.

[ad_2]

منبع