دانلود کتاب Der Bergdoktor 2014 – Heimatroman: لبخند بهشت

[ad_1]

در نیمه شب ، کوبیدن شدید در ، کشیش روزدر را از خواب بیدار می کند. زن خانه دار کشیش سنت کریستوف به دیدن خواهرش در شواز می رود ، بنابراین او مجبور است خودش به در برود. در مقابل او دختری بسیار جوان و مستاصل ایستاده و درخواست کمک می کند. کشیش سوفی ویگل ، این نام او است ، یک شب برایش تختخواب می دهد و دکتر مارتین برگر برای رفتن. پزشک کوهستان دختر باردار را در هیملشوف خانواده دومان قرار می دهد. Domanns اغلب مردم عزیز و الهی هستند که روح از دست رفته را می گیرند و یک مأمن امن در مزارع خود ارائه می دهند. همه معتقدند که این راه حل ایده آل است. اما درست در اینجا در هیملسف سخت سختی در انتظار دختر فقیر است و سوفی و ​​پسر کوچکی که زیر قلبش حمل می کند در معرض خطر مرگ قرار دارند …

[ad_2]

منبع