دانلود کتاب Der Bergdoktor 2013 – رمان میهن: چه کسی باد کاشت –

[ad_1]

ماریوس و دختران – یک قسمت به خودی خود جولیا نمی تواند از سرش بیرون بیاید! بعد از رجینا ، کاتی آمد که یک هاشهرل شیرین و شیرین بود و پس از او روزل و ایرمی قرار گرفتند. خلاصه اسلاف جولیا خیلی دوستانه نیست. از نظر آنها دختران در گروه سطحی و آزاردهنده قرار می گیرند: به گفته ماریوس بسیار احمقانه ، و آنها فقط سعی می کنند در Lenzhof کشاورز شوند. جولیا برای چندین هفته همسر کشاورز و همسر ماریوس بود. هیچ دلیلی وجود ندارد که به عشق و وفاداری او شک کنیم. اما او قادر به کنترل حسادت خود نیست. او مخفیانه با وسایلش خراب می کند و با تلفن همراه خود خراب می کند. و سپس پیام مهمی را در آن می خواند …

[ad_2]

منبع