دانلود کتاب Der Bergdoktor 2011 – Heimatroman: تماس اضطراری از گوندولا

[ad_1]

در صورت به خطر افتادن خوشبختی زناشویی دوست صمیمی بهترین دوست شما چه کاری انجام نمی دهید؟ رومی با تردید زن و شوهر را به مرخصی آشتی می فرستد و قول می دهد که از دخترانشان و برگف مراقبت کند. رومی هر روز به یک تجربه جدید می اندیشد تا لئونی کوچک اینقدر دلش برای خانواده اش تنگ نشود. این یکشنبه این تله کابین باید به فلدکوف برود. هنگامی که گوندولا بر روی معابر شناور می شود ، لئونی بینی خود را به پنجره فشار می دهد. یک تکان ناگهانی وجود دارد – و این بیش از این پیش نمی رود. حتی ساعت ها بعد ، وقتی مدت زیادی تاریک است ، رومی و لئونی گیر کرده اند. علاوه بر این ، لئونی از سردردهای شدید و اختلالات بینایی رنج می برد.

[ad_2]

منبع