دانلود کتاب Der Bergdoktor 2007 – Heimatroman: مکان خالی مانده است

[ad_1]

مکان خالی است ، چرا سنتا امید روز ملاقات دوباره در روز عروسی خود را از دست نداد ، توبیاس اشمیتوفر به همسرش قول داد که او نه تنها عشق ابدی خود را ، بلکه سرگرمی خطرناک خود ، کوهنوردی را نیز رها خواهد کرد. او فقط یک بار می خواهد با نزدیکترین دوستانش از فلدکوف در سخت ترین نقطه صعود کند. پس باید برای همیشه تمام شود. حتی اگر احساس بدی داشته باشد ، سنتا نمی تواند شوهرش را از تور خداحافظی خارج کند. در اوایل ماه فوریه ، طناب زدن در شرایط سخت آب و هوایی شروع می شود. در همین حال ، سنتا ، دکتر همبرگر که او امیدوار است. او اکنون بیش از هر زمان دیگری بی صبرانه منتظر بازگشت توبیاس است. اما آخرین مهلت قبل از ظهور یکی از کوهنوردان می گذرد …

[ad_2]

منبع