دانلود کتاب Das Berghotel 216 – Heimatroman: بیداری بهاری برای ماتیاس

[ad_1]

او مدت طولانی در برابر ایده سفر مقاومت کرد. اما اکنون ماتیاس خوشحال است که اجازه می دهد برادرش او را ترغیب کند تا در هتل کوهستانی استراحت کند. اولین تعطیلات واقعی پس از مرگ همسرش چهار سال پیش. و در واقع: ماتیاس شکوفه می کند و حتی جرات می کند با کسی معاشقه کند. به خصوص یک چیز احساس سوزن سوزن شدن به او است: پیشخدمت شیرین آنلی. آیا باید با او صحبت کند؟ اما سپس تردیدهای بزرگ او را دوباره پر می کند. ماتیاس این و سایر افکار پنهان را در دفترچه یادداشت خود ثبت می کند که همیشه با خود حمل می کند. یک روز عصر او را در رستوران هتل رها می کند و این باعث تلاطم می شود …

[ad_2]

منبع