دانلود کتاب Das Berghotel 213 – Heimatroman: فقط یک بوسه

[ad_1]

کنستانتین به عنوان مربی سوارکاری در گل میخ بارون فون براونک کار می کند. دوستانش سالهاست که به او می گویند سرانجام آرام شود ، اما تاکنون هیچ دختری نتوانسته در دراز مدت او را آزار دهد. آنجا ، St. او در جشنواره بهاری در کریستوف با الیسای زیبا ملاقات می کند. صاعقه کنستانتین را می گیرد و بلافاصله برای غریبه می سوزد. هنگام رقصیدن با هم یک بوسه پرشور وجود دارد. از همان لحظه ، کنستانتین الیسا عاشق پوست و موهایش شد. اما این برای او آسان نیست. اما وقتی او اصرار می کند و از او شکایت می کند ، سه وظیفه را به او می دهد تا انجام دهد – فقط بعد از آن در یک قرار رسمی با او می رود. کنستانتین اکنون احساس انگیزه بیشتری می کند و وارد بازی می شود. با این حال ، او هنگام کار روی کار سوم ، مانند صعود از صخره خطرناک بدون تجهیزات ، حتماً بسیار بلند قمار کرده است.

[ad_2]

منبع