دانلود کتاب Crayola. رنگ های کویر

[ad_1]

از کاکتوس های سبز گرفته تا کانگوروهای قهوه ای ، مارهای قرمز و پروانه های درخشان ، صحرا پر از رنگ های زیبا است. خوانندگان جوان همه چیز را در مورد بیابان های جهان و رنگ های منحصر به فرد تشکیل دهنده این بیوم یاد می گیرند.

[ad_2]

منبع