دانلود کتاب Colonial America: کشف تصاویر و حقایق درباره Colonial America for Kids! یک کتاب تاریخچه کودکان

[ad_1]

دوران استعمار جالب بود زیرا در زمان شکل گیری حکومت ایالات متحده و انگلیس بود. در اینجا ، فرزند شما می تواند از طریق این 10 واقعیت شگفت انگیز در مورد آن دوره ، در مورد زمان یاد بگیرد و در مورد چگونگی شکل گیری برخی از نمونه های ایالات متحده و آباد کردن زمین در آن زمان اطلاعات کسب کند.

[ad_2]

منبع