دانلود کتاب Coil Winding Handbook: محصولات و فن آوری های کارآمد برای تولید خودکار آنها

[ad_1]

این کتاب روش های پیچیده فعلی ، فن آوری های مرتبط و تکنیک های مربوط به اتوماسیون را ارائه می دهد. به عنوان یک فرآیند اتصال ، محصولات نیمه تمام (سیم ، بدنه سیم پیچ ، عایق) از ابتدا روی خصوصیات فیزیکی سیم پیچ ها معرفی می شوند. روش های مختلف سیم پیچ برای سیم پیچ سیم آهنربا در زنجیره فرآیند استفاده می شود. در آخر ، اتوماسیون این فرایندها توضیح داده شده است.

[ad_2]

منبع