دانلود کتاب Berlingieri on the Arrest of Ships: Vol I and II: The Volume Set

[ad_1]

ششمین ویرایش برلینگر در مورد دستگیری کشتی که اکنون در دو جلد مناسب ارائه شده است ، منبع بی نظیری از اطلاعات با جزئیات ادعاهای بازداشت کشتی ، شرایط دریافت دستور بازداشت ، نیاز به امنیت است. ، نحوه آزاد سازی کشتی دستگیر شده ، امکان دستگیری های متعدد و صلاحیت صلاحیت آن. این كتابها كه توسط یك متخصص مشهور در این زمینه نگاشته شده و كنوانسیون های مختلف مربوط به دستگیری كشتی ها را به صورت مقاله و پاراگراف تجزیه و تحلیل كرده است ، ابزار مرجع مفیدی برای پزشكان و همچنین دانشگاهیان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی است. قانون دریا

[ad_2]

منبع