دانلود کتاب Bergdoktor 2022 – Heimatroman: شما ترسهای من را می بوسید

[ad_1]

ژانز چند روز تعطیل در کوه است. و او مطمئناً به حیاط نشین جذاب که از درخت سیب به آغوشش افتاده اعتماد ندارد! بيانكا به دليل سپاسگزاري و نزديكي به طوفاني سخت ، بطور خودجوش پناهگاه غريبه را زير سقف خود پيشنهاد مي كند. تمایل و مهربانی آنها برای کمک به آنها خنثی نمی کند – و سرنوشت بی رحمانه آنها نیز چنین نیست. او تصمیم می گیرد تا به بیانکا کمک کند – اما هرگز نباید دلیل واقعی را پیدا کند!

[ad_2]

منبع