دانلود کتاب Berek & amp؛ متخصص زنان و زایمان نواک

[ad_1]

با پوشش کل طیف سلامت زنان ، چاپ شانزدهم زنان و زایمان Berek & Novak’s ، اطلاعات و راهنمایی های دقیق را برای کارآموزان و پزشکان ارائه می دهد. یک طرح تازه توسعه یافته و تصاویر روشن و تمام رنگی ، نیاز به دانستن اصول کاربرد و ارزیابی اولیه ، از جمله علوم پایه مربوطه را برجسته می کند. مراقبت های پیشگیرانه و اساسی برای زنان ؛ و زنان و زایمان عمومی ، زنان ، زنان و زایمان عمل ، زنان و زایمان و جراحی ترمیمی لگن ، مشکلات اولیه بارداری ، غدد درون ریز باروری و روش های تشخیصی و مدیریت در سرطان زنان.

[ad_2]

منبع