دانلود کتاب BEN-HUR: یک داستان پیام

[ad_1]

بن هور: یک داستان عیسی “تأثیرگذارترین کتاب مسیحی قرن نوزدهم” شناخته می شود و به پرفروش ترین رمان آمریکایی تبدیل شده است. این کتاب همچنین از دیگر رمان های دارای کتاب مقدس الهام گرفته و برای تولید فیلم نامه ها و سینما اقتباس شده است. این داستان ماجراهای یهودا بن هور ، شاهزاده خیالی یهودی اورشلیم را نشان می دهد ، که در آغاز قرن اول برده رومیان بود و ارابه و مسیحی بود. روایت موازی یهودا داستان عیسی مسیح است که از همان منطقه آمده و در دوره مشابهی بوده است. این رمان مضامین خیانت ، ایمان و رستگاری را با داستانی انتقام جویانه منعکس می کند که به یک داستان عاشقانه و رحمت منجر می شود.

[ad_2]

منبع