دانلود کتاب Au club cool: موزیکال در 3 frets

[ad_1]

یک نوازنده ، رهگذران و گروهی از جوانان بیکار در پارکینگ سوپرمارکت در سنت آندره سور اورژ با هم ملاقات می کنند. یکی از آنها ، جولین ، خواننده با استعدادی است که کولی ها با شکوه آینده ای با شکوه را پیش بینی می کنند. اما پس از سرقت ساعت در فروشگاه ، دو افسر پلیس ، پوندو و پونتو ، تحقیقات را آغاز می کنند. جولین ، برنده یک نمایش بازی ، در Club Cool ، یک باشگاه تعطیلات با یک سرقت جدید ، با همه این افراد کوچک دیدار خواهد کرد و تعطیلات گردشگران را تا آشکار شدن واقعیت متزلزل خواهد کرد. این کمدی مسخره با شوخ طبعی ، شعر و موسیقی ، پویایی جوانی و خلوص احساسات را پرورش می دهد در حالی که هماهنگی و تعصبات جامعه ما را به سخره می گیرد.

[ad_2]

منبع