دانلود کتاب ADC های ترکیبی ، سنسورهای هوشمند IoT و Sub-1V & amp؛ Node Advanced Analog Circuit Design: پیشرفت در طراحی آنالوگ مدار 2017

[ad_1]

این کتاب بر اساس 18 آموزش است که در بیست و ششمین کارگاه آموزشی پیشرفت مدار در آنالوگ ارائه شده است. طراحان خبره ، اطلاعات مختلفی را در مرز طراحی مدار آنالوگ ، با مشارکت ویژه در ADC های ترکیبی ، سنسورهای هوشمند برای IoT ، زیر 1 ولت و طراحی پیشرفته مدار آنالوگ گره ها ، در اختیار خوانندگان قرار می دهند. این کتاب به عنوان یک ارجاع ارزشمند به آخرین فن آوری برای هر کسی که در تحقیق و توسعه مدار آنالوگ باشد ، عمل می کند.

[ad_2]

منبع