دانلود کتاب یافتن راه خود: چگونه از تجارت صرف نظر می کنید؟

[ad_1]

دانشجو یا مشاور ، مدیر یا جویای کار در بازآموزی ، بخشی را که با ارزش های شما مطابقت دارد چگونه می یابید؟ چه با تاریخ و چه با افسانه های اصلی ، جنگ ها یا قهرمانان ، آیین ها یا تابوها ، همه زمینه های فعالیت مانند جوامع وحشی است. این کار که به عنوان یک کتاب راهنما طراحی شده است ، شما را به فرار از مدرسه دعوت می کند و به شما اجازه می دهد تا در این زمینه های فعالیتی جستجو کنید تا به زندگی حرفه ای خود معنا ببخشید ، از نظر فرهنگی تا حرفه خود را پرورش دهید ، از مشاوره تا توزیع.

[ad_2]

منبع