دانلود کتاب یادداشت های فوری BIOS در بوم شناسی

[ad_1]

این کتاب برای دسترسی سریع و آسان دانش آموزان به مواد زیست محیطی ضروری برای کمک به یادگیری و بازنگری طراحی شده است. موضوعات کلیدی مانند جمعیت و فعل و انفعالات ، اکوسیستم ها ، ژنتیک جمعیتی ، الگوهای جامعه و موارد دیگر در بخشهایی قابل مدیریت ساختار یافته اند که هر یک از آنها به صورت متقابل ارجاع داده می شوند تا امکان پیمایش آسان از طریق اطلاعات را فراهم کند.

[ad_2]

منبع