دانلود کتاب گیلاس & amp؛ Violet Great Plague Story – مصور

[ad_1]

نقل قول: “من تعجب می کنم که آیا بسیاری از مردم وقتی که زندگی گذشته خود را مرور می کنند ، احساسی دارند که به من نگاه می کنم. اگر آنها قبلاً شرایط خارجی مانند زمان ، مکان ، سلامتی ، بیماری ، دوستان ، آشنایان و شرایط مشابه مرتبط با آنها را سفارش داده باشند ، نمی توانند آنها را به نصف مرتب کنند. آنها وقتی در گذشته عاشق یک موزه می شوم ، لحظه ها آنقدر سریع پرواز می کنند که وقتی می فهمم چگونه زمان می گذرد در حالی که به این روش دلپذیر استفاده می شود ، هیبت خود را از دست می دهم. و با این حال بیشتر تعدیلاتی که با حکمتی بزرگتر از من برای من انجام شد ، در آن زمان برای من قابل قبول نبود. نه ، آنقدر نفرت انگیز بود که گهگاه افکار سرکش را به گوشت و خون خورانده و اشک را احضار کند. و هنوز روند ادامه داشت. همانطور که اکنون می بینم ، همه اینها به خاطر من است. ”

[ad_2]

منبع