دانلود کتاب گوشه های چرخان

[ad_1]

Turning Corners رمانی ریزه ، بسیار سرگرم کننده و غالباً خنده دار است که داستان رابی ناتکات ، یک محکوم سابق کارآفرینی را که عاشق زنان است ، که در قتل ، آدم ربایی و فریب دخیل است ، روایت می کند. یک نویسنده زن رابی را قانع می کند تا از وقایع پیش از زندان او بگوید ، و به ویژه اینکه چگونه ناگهان خود را به عنوان یک راننده تاکسی سابق با مشکلات عظیم مالی هزاران پوند ثروتمندتر یافت. رابی دقیقاً چگونه به این مهم دست یافت؟

[ad_2]

منبع