دانلود کتاب گلهای هیولا

[ad_1]

“زیبایی و جانور” اشاره ای است به افسانه ای که می تواند زندگی خواهر شما را نجات دهد. هیچ کس او را درک نمی کند. ده سال پس از ناپدید شدن خواهرش ، در هفدهمین سالگرد تولدش ، اِل نامه ای عجیب از نویسنده اش دریافت کرد که ادعا می کرد می دانسته در آن زمان چه اتفاقی افتاده است. این نامه با داس بیست امضا شده است. او و ژولین گرفتار گردابی از حوادث می شوند. و سرانجام شما در یک ملک پنهان قرار می گیرید که بیش از آنچه می خواستید شگفتی وجود دارد. بازی گربه و موش ، راه خودش را می رود. و اگر او نمرده است ، آیا امروز نیز زنده است؟

[ad_2]

منبع