دانلود کتاب گفتگوی متنفر از شبکه های اجتماعی

[ad_1]

مطالعات نشان می دهد که سخنان نفرت در شبکه های اجتماعی بسیار رایج است و می تواند منجر به خشونت و جرم در دنیای واقعی شود. گفتار نفرت رسانه های اجتماعی تصویری واقع گرایانه از آنچه در رسانه های اجتماعی اتفاق می افتد ، بیشترین افراد تحت تأثیر و آنچه برای رفع این مسائل آزار دهنده انجام می شود ، ارائه می دهد.

[ad_2]

منبع