دانلود کتاب گازهای گلخانه ای و مواد معدنی خاک رس: نقشه زمین روشنگری تا علوم پایه رابط های گاز رس-گلخانه

[ad_1]

این کتاب مجموعه ای منظم از آخرین دانش در زمینه تحقیقاتی است که به سرعت در حال توسعه است در مورد سیستم های رس و تعامل گازهای گلخانه ای. نتایج غیر منتظره جدیدترین مطالعات – مانند ظرفیت جذب غیرمعمول بالا و هیسترزیس جذب خاک رسهای تورم – فعالیت نظری را در این زمینه جذاب تحریک می کند. دینامیک مولکولی کلاسیک (MD) تورم ناشی از تداخل مولکول های آب و تا حدودی مولکول های CO2 در لایه های رس را توصیف می کند. با این حال ، تغییر فرکانس غیرمعمول در اثر انگشت مادون قرمز گذرا از مولکول های مقطعی و کربناسیون شتابی متعاقب آن تنها از طریق مدل سازی مکانیک کوانتوم قابل حل است. این کتاب یک راهنمای ساده (از ساده به پیچیده) تا پیشرفته ترین تلاش های تحقیقاتی در این زمینه را ارائه می دهد.

[ad_2]

منبع